Something for my cousin, dont read

Go down

Something for my cousin, dont read Empty Something for my cousin, dont read

Post  Gadrin on Sun Jan 22, 2012 9:56 am

Word podstawowe funkcje: (Word 2003 podtaawwowe funcjee)
Stopka: widok-> nagłówek i stopka ; następnie: Plik -> ustawienia strony -> układ -> inna na nieparzystych i inna na parzystych -> ok -> wpisujesz na pierwszej stronie (nieparzyste)
Numeracja stron: wstaw -> numery stron
Równanie: wstaw -> obiekt -> Microsoft Equation 3.0
Marginesy lustrzane: Plik -> Ustawienia strony -> marginesy -> strony
Orientacja: plik -> ustawienia strony -> orientacja
Wielkość A5: plik -> ustawienia strony -> papier
Kolumny: format -> kolumny
Znak wodny: Widok -> Nagłówek i stopka -> „znaczek taki” ; Wstaw -> rysunek Clipart
Wpuszczony: Format -> inicjał -> wpuszczony
Obramowanie: format -> obramowanie i cieniowanie
Wstaw datę: Wstaw -> data i godzina
Spis treści: Widok -> paski narzędzi -> tworzenie konspektu -> zaznaczamy główne nagłówki i zmieniamy w pasku na górze po lewej na poziom 1, później podpunkty na poziom 2; następnie: Wstaw -> odwołanie -> indeksy i spisy -> spis streści
Kapitaliki: Format -> czcionka -> kapitaliki
Pozioma linia między zdaniami: format -> obramowanie i cieniowanie -> linia pozioma
Przypis: Wstaw -> odwołanie -> przypis dolny
Wizytówka dla jednej osoby: Kopiuję jedną osobę z tabeli -> narzędzia -> listy i dokumenty wysyłkowe -> koperty i etykiety -> w okienko skopiować jedną osobę -> nowy dokument
Listy seryjne: tworzymy tabelę z imionami i nazwiskami -> zapisujemy -> zamykamy; otwieramy nowy dokument -> narzędzia -> listy i dokumenty wysyłkowe -> korespondencja seryjna -> listy -> next -> użyj bieżącego elementu -> next -> użyj istniejącej listy -> przeglądaj -> wczytujemy listę -> next -> (gdy nie ma zadanej treści listu to „więcej elementów”, jeśli jest podana treść listu wklejamy ją) -> przejrzyj listy -> next -> w pasku pod wielkością Trzcionki klikamy „korespondencja seryjna do dokumentu” -> wszystko -> gotowe
Obecni/nieobecni: 1. Tworzenie listy kontaktów: wklejamy tabelę -> plik -> zapisz jako-> zamykamy dokument. 2. Tworzenie wizytówek: otwieramy nowy dokument -> plik -> zapisz jako -> zapisujemy dokument; narzędzia -> listy i dokumenty wysyłkowe -> korespondencja seryjna -> etykiety -> next -> rozpocznij od istniejącego dokumentu -> wczytujemy ten dokument, nie listę kontaktów -> użyj istniejącej listy -> przeglądaj -> otwieramy listę kontaktów -> odznaczam nieobecnych/obecnych -> next -> więcej elementów -> wstawiamy elementy -> przejrzyj listy -> ukończ scalanie -> w pasku pod zmianą Trzcionki klikamy „korespondencja do dokumentu” -> wszystko -> gotowe
Podziękowania (wstawianie tekstu do listu seryjnego): otwieramy nowy dokument -> narzędzia -> listy i dokumenty wysyłkowe -> korespondencja seryjna -> listy -> next -> użyj bieżącego elementu -> next -> użyj istniejącej listy -> przeglądaj -> wczytujemy listę kontaktów (obecni/nieobecni) -> odznaczamy niepotrzebnych -> next -> wklejamy treść listu -> dodajemy „więcej elementów” -> przejrzyj listy -> next -> w pasku pod wielkością Trzcionki klikamy „korespondencja seryjna do dokumentu” -> wszystko -> gotowe
Style: Format -> style i formatowanie -> nowy styl; plik -> zapisz jako -> szablon dokumentu Word; w nowym dokumencie: plik -> otwórz -> ten zapisany szablon; Import szablonu: Narzędzia -> szablony i dodatki -> organizator -> zakładka „style” -> zamknij plik (ten po prawej) -> otwórz plik -> wybieramy szablon/szablony -> kopiujemy na lewą stronę -> wychodzimy z tego okienka-> formatujemy tekst tymi stylami
Gadrin
Gadrin
Owner
Owner

Posts : 58
Dollars : 82
Diamonds : 3
Join date : 2011-12-23
Age : 22
Location : United Kingdom

View user profile http://ddserver.umbb.net

Back to top Go down

Something for my cousin, dont read Empty Re: Something for my cousin, dont read

Post  Gadrin on Mon Jan 23, 2012 9:03 am

Pozioma linia między znakami: Format->obramowanie i cieniowanie-> linia pozioma)
Interlinia: akapit -> odstępy -> podwójne
Sortowanie alfabetyczne: tabela -> sortuj
Dowolna lista wielopoziomowa: Wypunktowania i tabulator
Strona tytułowa??
ZAD 3
3. =JEŻELI(C2>0;C2/B2;"brak danych") i zamienić na %
ZAD4
Obliczanie ile jest emerytow, pracujących, niepracujących:
=licz.jeżeli(F3;F27; „emeryt”)
ZAD 5
=licz.jeżeli(E:E;H2) oblicza liuczbe miast w danym wojewodztwie
=suma.jeżeli(E:E;H2;CC) powierzchnia miast w wojewodzctwie
Liczba ludności: =suma.jeżeli(miasta;C;ludność)
Sortowanie: dane-> sortuj
K*1/C-1
ZAD 6
Pkt 2. =JEŻELI(C3="A";C$25;JEŻELI(C3="B";D$25;JEŻELI(C3="C";E$25)))
Pkt. 3 =G3+F3+E3
4. =F$25*H3
5. =H3-I3
6. =G$25*J3
7. =H3-K3
8. =SUMA.JEŻELI(C:C;M3:M5;L:L)
9. =1-N5/N4
ZAD 8
=LITERY.WIELKIE(LEWY(A2;1)&LEWY(B2;1)&PRAWY(C2;4))
Gadrin
Gadrin
Owner
Owner

Posts : 58
Dollars : 82
Diamonds : 3
Join date : 2011-12-23
Age : 22
Location : United Kingdom

View user profile http://ddserver.umbb.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum